1. سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , بهرام شیرزاده , بهمن شیرزاده , حمید امیرخانی منفرد , زمین شناسی و ژئوشیمی اکتشافی منطقه کانی سازی طلای کوه زر تربت حیدریه , بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان , بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، کریمنج، کرغند (محدوده چهار کوش , ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , حمید امیرخانی منفرد , بهمن شیرزاده , بهمن شیرزاده , بررسیهای پترولوژیکی، دگرسانی و اکتشاف مقدماتی طلا در منطقه تنورجه کاشمر , بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. عباس گلمحمدی , غلامرضا مؤمنی , محمدحسين زرين كوب , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , لیستونیت های شمال بصیران ( چهارکوش مختاران) و تقسیم بندی انها , ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. محمدحسن کریم پور , بررسي زون هاي ژنوشيميايي و دگر ساني طلاي تنورچه , چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. محمدحسن کریم پور , بررسی تولید - میزان ذخایر و صنایع معدنی در ایران و جهان در دهه گذشته , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. فاطمه شبانی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی محدوده معدن کائولن همدی با نگرشی بر کانی سازی مس پورفیری، جنوب غرب سبزوار , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. مریم رجب زاده , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , پراکندگی عنصر آرسنیک و اثرات زیست محیطی آن در منطقه معدنی زغالسنگ پروده , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران. , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. بی بی منصوره مظلوم ترشیزی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سعید سعادت , پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی بخش غربی معدن هلاک آباد (جنوب سبزوار) , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. بی بی منصوره مظلوم ترشیزی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , علی حسینمردی , کاربرد دورسنجی جهت شناسایی نواحی مستعد کانی زائی در محدوده روستای هلاک آباد سبزوار , پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایرن , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , بارزسازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لندست 7، جنوب غربی بیرجند , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. محدثه پناهی شهری , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی بخش شرق معدن کائولن همدی هلاک آباد، ناحیه اکتشافی مس پورفیری (سبزوار). , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی , آشکار سازی زونهای کانی سازی ماسیو سولفید تکنار با کار برد حساسیت مغناطیسی و مگنتومتری , دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. زهرا اعلمی نیا , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , مطالعه ژئوشیمی و آلتراسیون به کمک تصاویر ماهواره ASTER در محدوده اکتشافی کلاته تیمور (خراسان رضوی) , سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. لیلا یوسفی سورانی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , شناسایی زونهای کانی سازی و تشخیص فراوانی نسبی مگنتیت و اسپیکولاریت در عمق و مناطق پوشیده با استفاده از مغناطیس سنجی زمینی در شمال شهرک (تربت حیدریه) , سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. مریم رجب زاده , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , بررسی ژئوشیمیایی زغالسنگ پروده طبس و تأثیر معدنکاری بر آلودگی منابع خاکی منطقه , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. سمیه حسینی نژادمحبتی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد حسین زرین کوب , ژئوشیمی و کانی سازی درارتباط باکانی زایی مس در شرق نوار آلتراسیونی هلاک آباد -جنوب سبزوار , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، کانی شناسی و مغناطیس زمینی منطقه معدن مس دهنه سیاه و محدوده اکتشافی KC5 (خراسان رضوی) , سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , پیروتیت ردیاب طلا در بخشی از کانی سازی طلای هیرد , چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , علی عسکری , زمین شناسی، کانی سازی و ژئو شیمی منطقه اکتشافی طلای هیرد، استان خراسان جنوبی , چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , ماگماتیزم و انواع کانی سازی مس، طلا، قلع و تنگستن در بلوک لوت , پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی وکانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. علی رضا مظلومی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , کانی شناسی طلا در کانسار طلای کوه زر تربت حیدریه , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , احسان سلاطی , کانی شناسی و مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمیایی اندیس کانی سازی بزوشک – شمال شرق نیشابور , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. لیلا یوسفی سورانی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , کانی سازی، ژئوشیمی و میکروترمومتری کانی زایی Iron oxides Cu - Au در شمال شهرک (جنوب شرق تربت حیدریه) , چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. سمیه سمیعی , محمدرضا حیدریان شهری , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , زمین شناسی، ژئوشیمی و مگنتومتری در محدوده تک 2 و 4 معدن تکنار (بردسکن) برای اکتشاف و ردیابی ذخایر جدید , پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. صدیقه زیرجانی زاده , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , پترولوژی توده های نفوذی منطقه معدنی تکنار، بردسکن - تک I, II, III , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , مسلم ناصحی , آرش میر شاهی , اکتشافات ژئوشیمیائی و شناسائی کانی سازی Iron Oxides Cu - Au در منطقه پلورزه - تربت جام , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. سعیده غلامی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , کانی شناسی، سنگ منشأ و شرایط تشکیل کانسار آهن تیپ اسکارن غرب معدن ابوذر، منطقه شترسنگ، , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. سمیه حسینی نژادمحبتی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , محمد حسین زرین کوب , پتروگرافی، دگرسانی , کانی سازی در ارتباط با کانی سازی مس پورفیری درمنطقه هلاک آباد، جنوب سبزوار , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. کیمیا سادات عجایبی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمد حسین آدابی , محمد لطفی , سعید سعادت , مطالعات پترولوژی و ایزوتوپی در کانی سازی مس و طلای منطقه تنوره , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. سمیه سمیعی , محمدرضا حیدریان شهری , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , پردازش و تفسیر کیفی داده های مغناطیسی محدوده معدنی تک و شمال آن، کانسار پلی متال تکنار بردسکن ( خراسان رضوی ) , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , اکتشافات ژئوشیمیائی رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی جهت شناسائی کانی سازی طلای اپی ترمال و ماسیو سولفاید نوع تکنار، بردسکن , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. محمدحسن کریم پور , ازاده ملکزاده شفا رودی , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , ماگماتیزم و انواع کانی سازی مس، طلا،قلع و تنگستن در بلوک لوت , پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. محدثه پناهی شهری , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , زمین شناسی، پتروگرافی و سنگ منشأ کانسار آهن تیپ اسکارن شرق معدن ابوذر، منطقه شترسنگ، شمال شرق سبزوار , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. محمدحسن کریم پور , ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق , بیست وششمین گردهمایى علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. زهره اعلمی نیا , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در محدوده اکتشافی کلاته تیمور (خراسان رضوی) , چهاردهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. احسان سلاطی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , محراب مرادی نقندر , نقش کانی مگنتیت در تفسیر کیفی داده های مغناطیس زمینی جهت شناسایی ذخایر جدید، در بخش شرقی تک 1، معدن پلی متال تکنار - بردسکن , پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. محمدحسن کریم پور , ازاده ملکزاده شفا رودی , محمدرضا حیدریان شهری , آلتراسیون، کانی سازی و دما سنجی سیالات در گیر در منطقه اکتشافی طلای هیرد، خراسان جنوبی , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. احسان سلاطی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , اکتشاف کانسار جدید ماسیو سولفید پلی متال، در منطقه تکنار با استفاده از داده های مغناطیس زمینی در بردسکن، ایران , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. سمیه سمیعی , محمدرضا حیدریان شهری , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , پردازش وتفسیر کیفی داده های مغناطیسی محدوده معدنی تک 2 و شمال آن، کانسار پلی متال تکنار بردسکن (خراسان رضوی) , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , ملیحه قورچی روکی , کانی شناسی و نحوه تشکیل کانسار Cu - Zn - Pb - Ag - Au تکنار , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. نرگس غلامی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در سنگهای آتشفشانی-پلوتونیکی شرق ارغش نیشابور , هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. ازاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , بارز سازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لند ست 7 ، جنوب غربی بیرجند , شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. محمدحسن کریم پور , احسان سلاطی , اکتشافات ژئوشیمیایى (رسوبات رودخانه و سنگ) در شمال کلاته آهنى (گناباد) , هفدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. محمدحسن کریم پور , محراب مرادی نقندر , پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد (گناباد) , هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , سکینه صبوری , محمدرضا حیدریان شهری , اکتشاف مغناطیس سنجی و شناسایی ذخایر آهن در شرق کانسار کلاته شاهین , هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی و شرایط تشکیل کانسار آهن , هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. نرگس غلامی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی مرتبط با کانی سازی طلا-مس منطقه شرق ارغش (نیشابور) , هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. زهرا کریمی سعیدآبادی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای و کانی سازی در جنوب غرب ارغش نیشابور , هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. زهرا کریمی سعیدآبادی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , پتروگرافی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی طلا - مس در جنوب غرب ارغش نیشابور , هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. علیرضا مظلومی , سیدمسعود همام , محمدحسن کریم پور , گزارش کانی دومورتیریت از منطقه سر سفیدال کاشمر، استان خراسان رضوی , دوازدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. بهنام رحیمی , محمدحسن کریم پور , شیوا کاهنی , آزاده ملکزاده شفارودی , بررسی ویزگی های ساختاری زون های برشی کانسار طلای طرقبه و ارتباط آن با کانی ساری، استان خراسان رضوی , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. ازاده ملکزاده شفا رودی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , شناسایی مرکز و بخش مهم کانی سازی مس- طلا پورفیری براساس برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در منطقه اکتشافی ماهرآباد، جنوب غربی بیرجند , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. زهرا اعلمی نیا , محمدحسن کریم پور , سیدمسعود همام , مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسن آباد، شمال شرق ایران , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. رسول دودانگه , محمدرضا حیدریان شهری , محمد خورشیدی , محمدحسن کریم پور , برداشت های مغناطیس زمینی برای اکتشاف آهن در کوه سالوک، اسفراین , هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بارزسازی زونهای دگرسانی با استفاده از باندهای سنجنده استر مطالعه موردی منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی , هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. منیره اسمعیلی زینی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی شمال غرب ارغش( نیشابور) , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. رضا برآبادی , محمدحسن کریم پور , حسن مسیح آبادی , کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی شرق قله شاه نشین (جنوب غرب خواف) , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. لیلی خلیلی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، آلتراسیون و بذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی منطقه کانی سازی مس، سرب و روی رگه ای، غرب منطقه معدنی ارغش، نیشابور , هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. حسن مسیح آبادی , محمدحسن کریم پور , رضا برآبادی , زمین شناسی، آلتراسیون، بترولوژی و بذیرفتاری مغناطیسی منطقه به برزو واقع در غرب زوزن (جنوب غرب خواف) , هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. احسان سلاطی , محمدحسن کریم پور , محراب مرادی نقندر , کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده غرب کبیر کوه (خواف) , هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. محمدحسن کریم پور , احسان ترابیان کاخکی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , علیرضا باباخانی , زمین شناسی و ژئوشیمی کانسارطلای طرقبه , دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. محمد خورشیدی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , رسول دودانگه , اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه) در منطقه کوه سالوک (سنخواست) , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. لیلی خلیلی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در غرب منطقه معدنی ارغش، با نگرشی بر اکتشاف مس، سرب و روی رگه ای , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. علی نجفی , محمدحسن کریم پور , مریم عبدی , مروری بر زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی معدن متروکه مس- طلای رگه ای حیدری، جنوب کجه، فردوس , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. منیره اسمعیلی زینی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در منطقه شمال غرب ارغش (نیشابور) , هجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. رضا منظمی باقرزاده , محمدحسن کریم پور , محمود پورخسرو , اکرم نادمی , حمید رحمانی , اکتشافات ژئوشیمیایی، کانی سنگین و دماسنجی سیالات درگیر بخش شمالی کمپلکس پلوتونیک تکنار (شمال بردسکن) , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 69. مریم عبدی , محمدحسن کریم پور , علی نجفی , زمین شناسی، آلتراسیون و پتانسیل کانه زایی در منطقه کوه شاه، خراسان جنوبی , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 70. زهرا اعلمی نیا , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , رسول دخیلی , اهمیت برداشتهای ژئوفیزیک در محدوده طلا-آنتیموان حسن آباد، شمال شرق ایران , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 71. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون و کانی زایی منطقه شمال غرب گناباد , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 72. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , شناسایی دگرسانی آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته با استفاده باندهای SWIR سنجنده استر در منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 73. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , کاربرد تحلیل مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد؛ شمال شرق ایران , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 74. سکینه صبوری , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , مریم جاویدی مقدم , ژئوشیمی، کانی سازی، آلتراسیون و شرایط تشکیل کانی سازی آهن , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 75. سمیه سمیعی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , مجید قادری , تفسیر دادههای IP/RS بر مبنای داده های زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه اکتشافی خونیک، خراسان جنوبی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 76. محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , احسان سلاطی , بررسی زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار کلاته آهنی- گناباد , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 77. ملیحه نخعی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسین زرین کوب , مطالعه زمین شناسی و کانی شناسی محدوده کانی سازی اسکارن آهن بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران) , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 78. آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , معرفی و نحوه تشکیل کوارتز بافت تک جهته برای اولین بار در سطح جهانی براساس مطالعات میکروترمومتری و ایزوتوپ پایدار اکسیژن در کانسار مس طلا پورفیری خوپیک خراسان جنوبی , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 79. رضا برآبادی , محمدحسن کریم پور , حسن مسیح آبادی , زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی شرق قله شاه نشین واقع در غرب زوزن , هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 80. محمدحسن کریم پور , کانی سازی ماسیو سولفید تکنار، سن سنجی زیرکون U-Pb و ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ ها Sr-Nd گرانیتوئیدهای بورناورد , هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 81. عباس گل محمدی , محمدحسن کریم پور , علی اکبر بادامه , محسن زنگنه قاسم آبادی , کانسارسنگ آهن باغک؛ تلفیق زمین شناسی،مگنتومتری ومدل سه بعدی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 82. مریم عبدی , محمدحسن کریم پور , بررسی دگرسانیهای اسیدسولفات و آرژیلیک در منطقه کوه شاه، جنوب باختر بیرجند , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 83. مریم سادات مظهری , مجید قادری , محمدحسن کریم پور , ویٍژگی های سیالات کانه سازی در کانه زِایی آهن مگنتیت- آپاتیت علی آباد-مروارید،جنوب شرق زنجان،البرز غربی- آذربایجان , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 84. محمدحسن کریم پور , روح اله میری بیدختی , سیداحمد مظاهری , مطالعه کانی زایی طلا، مس و روی در منطقه بالازرد، غرب شهرستان نهبندان , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 85. علی نجفی , محمدحسن کریم پور , مجید قادری , مقایسه کانی زٍایی مس- طلا در منطقه اکتشافی رحیمی با کانسارهای شناخته شٍده IOCG در دنیا و ایران , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 86. محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , احسان سلاطی , زمین شناسی، پترولوژی و کانی شناسی توده های نفوذی منطقه کلاته آهنی- گناباد , هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 87. آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , بارزسازی زونهای آلتراسیون در ارتفاعات شمال غربی نیشابور، با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی بر روی تصاویر سنجنده آستر , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 88. ملیحه نخعی , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , محمد حسین زرین کوب , پاراژنر کانی سازی شرایط فیزیکو شیمیایی تشکیل اسکارن آهن بیشه , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 89. محمدحسن کریم پور , تهیه وقشه آلتراسیون و کانی سازی براساس پردازش ماهواره استر و تشخیص کانی سازی مس پورفیری و انواع سیستم های طلا و برآورد سطح فرسایش , سمینار تخصصی ژئومتیکس و فناوری های نوین در زمین شناسی و اکتشاف , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 90. جمال قوی , محمدحسن کریم پور , مجید قادری , بهنام رحیمی , سیداحمد مظاهری , زمین شناسی و زون های کانی سازی در محدوده اکتشافی طلا-تنگستن تاریک دره،شمال تربت جام ،شمال خاوری ایران , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 91. آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روش نقشه برداری زاویه طیفی و مطالعات صحرایی در کانی شناسی زونهای آلتراسیون در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری خوپیک، جنوب غربی بیرجند , هجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 92. آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , بارزسازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لندست 7، جنوب غربی بیرجند , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 93. حسن محمدنژاد , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی محدوده اکتشافی تونل زاک، معدن فیروزه نیشابور , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 94. حسن محمدنژاد , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , کانی سازی و ژئوشیمی (رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی) معدن فیروزه نیشابور (محدوده اکتشافی تونل زاک) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 95. آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی و تلفیق آن با اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای پتانسیل یابی مناطق مستعد کانی سازی، شمال شرقی بیرجند , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 96. علیرضا غیاثوند , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، آلتراسیون، کانه زائی، ژئوشیمی و پتانسیل های معدنی منطقه کانی سازی شمال غرب نیشابور , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 97. ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER,SPOTو ETM+ , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 98. علی عسکری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، کانی سازی و تحلیل ناهنجاریهای ژئوفیزیکی (IP/RS) در ناحیه معدنی طلای هیرد جنوب بیرجند , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 99. علی نجفی , محمدحسن کریم پور , مجید قادری , مدل سازی احتمال رخداد کانه زایی تیپ منطقه طاهر آباد با استفاده از داده های زمین شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیکی , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 100. مریم عبدی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه اکتشافی کوهشاه بر مبناء داده های زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 101. ملیحه نخعی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , بررسی سنگ شناختی توده های نفوذی و ارتباط آنها با کانه زایی آهن در منطقه بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 102. سمیه سمیعی , محمدحسن کریم پور , مجید قادری , محمدرضا حیدریان شهری , زمین شناسی، آلتراسیون و پتانسیل کانه زایی در منطقه خونیک، بیرجند (خراسان جنوبی) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 103. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , تحلیل مولفه های اصلی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای در ناحیه هلاک آباد (سبزوار) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 104. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی قابلیت های کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 105. جمال قوی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , مجید قادری , کانی سازی طلا-آرسنیک در حاشیه شمال باختری توده گرانیتوئیدی تربت جام , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 106. رضا منظمی باقرزاده , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , محمدرضا حیدریان شهری , مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای حدواسط تا بازیک شرق معدن تکنار (شمالغرب بردسکن) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 107. مجید حافظ دربانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , علیرضا مظلومی بجستانی , زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 108. میثاق قرائی رشتخوار , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات مغناطیسی زمینی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 109. علیرضا ارجمندزاده , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , ژوزه فرانسیسکو سانتوز , جرج مدینا , سیدمسعود همام , ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی – کانیسازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران , دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 110. علیرضا ارجمندزاده , محمدحسن کریم پور , ژوزه فرانسیسکو سانتوز , سیداحمد مظاهری , جرج مدینا , سیدمسعود همام , تحول سیالات هیدروترمال در زونهای مختلف دگرسانی - کانیسازی در سیستم پورفیری دهسلم، بلوک لوت، شرق ایران , دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 111. آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی آنتیموان سیرزار، استان خراسان رضوی , سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 112. محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , لنگ فارمر , چاک استرن , پتروژنز گرانیتوئیدها و کانی سازی های مهم مرتبط با آنها در محدوده زمانی 43 تا 33 میلیون سال، واقع در بلوک لوت، شرق ایران , سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 113. سیدجواد هامونی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد , سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 114. فرزانه رمضانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات زمین شناسی،کانی سازی و ژئوشیمی زیرسطحی منطقه اکتشافی تاریک دره شمال غرب تربت جام , سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 115. حسین حاجی میرزاجان , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی زمینی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد , سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 116. امیر مهدوی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی , کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار مس گزو، جنوب‌شرق طبس، استان یزد , سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 117. فاطمه شبانی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , ژئوشیمی و کانی سازی در ارتباط با کانی زایی مس در غرب نوار آلتراسیونی ھلاک آباد (جنوب غرب سبزوار) , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 118. امیر مهدوی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , تفسیر داده‌های IP-RS به کمک اطلاعات زمین‌شناسی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس , پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 119. علی عسکری , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی و کانی سازی کانسار طلای شماره3 در ناحیه معدنی هیرد(جنوب بیرجند) , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 120. فرزانه رمضانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , کانی سازی، ژئوشیمی و دماسنجی سیالات درگیر در مطالعات تحت الارضی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام، خراسان رضوی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 121. ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی محدوده شرق بجستان با استفاده از داده های ماهواره (استر و اسپات) و مطالعات زمین شناسی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 122. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان جنوبی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 123. احسان سلاطی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده شرق کیبرکوه (خواف) , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 124. محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) شرق نجم آباد (گناباد) , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 125. سیدجواد هامونی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 126. حسین حاجی میرزاجان , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات ژئوفیزیکی به روش IP/RS برای اکتشاف زون های کانی سازی در منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد، خراسان رضوی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 127. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی دگرسانی و کانی سازی گستره هلاک آباد-ششتمد (جنوب سبزوار) , سی و یک امین کنفرانس علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 128. ندا نظرقزوینیان , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی اندیس آهن نیگنان،شمال بشرویه،استان خراسان جنوبی , پنجمین همایش انحمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 129. حسین حاجی میرزاجان , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , تلفیق برداشت های ژئوفیزیکی و مطالعات زیر سطحی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد , سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 130. مهلا مجیدی فر , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی کولی، شمال شرق قائن، استان خراسان جنوبی , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 131. امیر مهدوی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی , بررسی پراکندگی و انواع توده‌های نفوذی و ارتباط آن با کانی‌سازی در منطقه اکتشافی گزو، شمال‌شرق بلوک طبس , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 132. محمدعلی جزی خرزوقی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , نگرشی نوین بر تکتونو-ماگماتیسم و کانی‌سازی توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی برهه زمانی ژوراسیک میانی ایران , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 133. مجتبی حیدری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی زیرسطحی محدوده تپه قرمز، معدن آهن سنگان خواف , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 134. مریم جاویدی مقدم , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات مغناطیس سنجی زمینی، IP/RS و ژئوشیمی در منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 135. عطیه قایم مقامی نژاد , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , کانی سازی و بررسی تغییرات ژئوشیمیایی در سنگ میزبان کربناته در منطقه اکتشافی کوه سربی، شمال غربی باخرز، استان خراسان رضوی , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 136. بهروز کرابی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی زیرسطحی محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن آهن سنگان خواف , پنجمین همایش انجمن مزین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 137. علی عسکری , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , آزاده ملکزاده شفارودی , مدلسازی هندسی و برآورد ذخیره کانسار طلای شماره3 هیرد , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 138. روح اله میری بیدختی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و پتروگرافی توده های نیمه نفوذی کانسار ماهور، شرق ایران , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 139. زهرا اعلمی نیا , محمدحسن کریم پور , سیدمسعود همام , فریتز فینگر , پترولوژی، ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری و توده های نفوذی و نیمه نفوذی و سن سنجی توده های گرانیتی منطقه ارغش- قاسم آباد , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 140. محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , مقایسه پترولوژیکی، آلتراسیون و کانی سازی توده های مونزونیتی (ائوسن) و گرانودیوریتی (کرتاسه) در منطقه کلاته آهنی- گناباد , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 141. مریم عبدی , محمدحسن کریم پور , بررسی تغییرات عناصر تحت و فوق کانساری زون های آلتراسیون در منطقه کوه-شاه , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 142. جمال قوی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , نخستین اطلاعات از کانی کمیاب اریثرایت(Co3(AsO4)28H2O) در نشانه معدنی طلا-تنگستن تاریک دره، شمال خاوری ایران , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 143. سمیه سمیعی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , مجید قادری , پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نیمه‌عمیق منطقه اکتشافی خونیک، جنوب‌غرب بیرجند , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 144. مریم عبدی , محمدحسن کریم پور , ویژگی های (کمی و کیفی) تنوره های برشی در منطقه کوه شاه , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 145. علی نجفی , محمدحسن کریم پور , مجید قادری , طبقه‌بندی ژئوشیمیایی رگه‌های مس- طلا منطقه اکتشافی کجه، شمال‌باختر فردوس , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 146. ملیحه نخعی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمد حسین زرین کوب , پردازش و تفسیر کیفی داده های مغناطیسی در کانسار سنگ آهن بیشه , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 147. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , بررسیهای ژئوشیمیایی با استفاده از روش فرکتال در ناحیه هلاک آباد (جنوب سبزوار) , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 148. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , ژئوشیمی وپترولوژی توده های نیمه عمیق منطقه اکتشافی شمال غرب گناباد , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 149. احسان سلاطی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , مقایسه پتروژنز گرانیتوئیدهای کرتاسه و ائوسن و کانی سازی مرتبط در منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف) , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 150. بهروز کرابی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , پتروگرافی، آلتراسیون و کانی سازی سطحی محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن آهن سنگان خواف , هفدهمین همایش انجمن زین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 151. مجتبی حیدری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , پتروگرافی، کانی شناسی، آلتراسیون و کانی سازی اسکارن آهن تپه قرمز، معدن آهن سنگان خواف , هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 152. مهلا مجیدی فر , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , بررسی تغییرات ژئوشیمیایی اندیس مس با سنگ میزبان کربناته در منطقه اکتشافی کولی، شمال شرقی قائن، استان خراسان جنوبی , هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 153. ندا نظرقزوینیان , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , زمین شناسی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی اندیس آنتیموان - طلا نیگنان، شمال بشرویه،استان خراسان جنوبی , هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 154. عطیه قایم مقامی نژاد , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , مطالعات کانی شناختی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی کوه-سربی، شمال غربی باخرز، استان خراسان رضوی , هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 155. آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , تلفیق اطلاعات زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پردازش داده های سنجنده آستر در محدوده پهنه کمر، جنوب غربی خوسف , ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 156. شهربانو تنهائی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , زمین شناسی،آلتراسیون،کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک I، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف , ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 157. آرزو زارعی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق: اولین کانسارشناخته شده ی نوع کایرونا در شمال شرق ایران , ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 158. زکیه شاکردپور , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIشرق معدن سنگ آهن سنگان خواف , ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 159. زکیه شاکردپور , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، کانی شناسی اسکارن، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIIشرق معدن سنگان خواف , هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 160. آرزو زارعی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , تفسیر داده های مغناطیس سنجی زمینی به کمک اطلاعات زمین شناسی و کانی سازی در منطقه ی اکتشافی خانلق،شمال غرب نیشابور , هشتمین همایش ملی تخصصی زمین¬شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 161. پیام روحبخش ایرادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات دورسنجی و مغناطیسسنجی در اکتشاف کانسنگ آهن در محدوده درنجال، شمال غربی طبس , هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 162. شهربانو تنهائی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی سنجدک I، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف , بیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 163. پیام روحبخش ایرادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی طرق (شمال غربی کاشمر) , سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 164. احمد حسینخانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , توده های نفوذی با پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در محدوده جنوب باختری سرخ کوه، بلوک لوت , سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 165. الهه جباری , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , مطالعات زمین شناسی،آلتراسیون وکانی سازی زیرسطحی و تفسیر داده های IP/RS درکانسار کال ابری، استان خراسان رضوی , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 166. احمد حسینخانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مقایسه داده‌های حاصل از پردازش تصاویر ماهواره‌ای و برداشت‌های زمینی در مطالعات دگرسانی محدوده جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 167. سمانه نادرمزرجی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , پردازش تصاویر ماهواره¬ای Landsat و Aster جهت بارز¬سازی زون¬های آلتراسیونی در منطقه اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب شرقی خوسف) , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 168. عباس اعتمادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روشSAMو مطالعات صحرایی زونهای آلتراسیون،در محدوده اکتشافی هِمِچ (جنوب غربی بیرجند) , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 169. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای نیمه عمیق در منطقه چشمه خوری، شمال-غرب بیرجند , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 170. حسین ناروئی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , مطالعه زمین شناسی و کانی سازی در منطقه اکتشافی زبرکوه، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان جنوبی , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 171. سعید شعبانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین¬شناسی و کانی¬سازی کانسار آهن دلکن، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان رضوی , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 172. هانیه گندم رو , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , عباس گلمحمدی , کانی¬شناسی و شیمی کانی پیروتیت در آنومالی باغک معدن سنگ آهن سنگان خواف، جنوب شرق مشهد , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 173. هانیه گندم رو , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، کانی شناسی و شیمی کانی سیدریت در آنومالیC جنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف , اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 174. حسین ناروئی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , کانه زایی و شیمی کانی مگنتیت در منطقه اکتشافی آهن زبرکوه، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان جنوبی , بیست و سومین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 175. پیام روحبخش ایرادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , تفسیر برداشت¬های ژئوفیزیکی(IP/RS و مغناطیس¬سنجی) به کمک داده¬های زمین¬شناسی، دگرسانی و کانی¬سازی در محدوده اکتشافی طرق(شمال غربی کاشمر) , سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 176. بابک ایمان پور , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , تکوین زمین¬ساختاری منطقه کانسار آهن ده¬زمان، جنوب غرب بردسکن , سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 177. بابک ایمان پور , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , ژئوشیمی و ژنز هماتیت در کانسار آهن ده زمان، جنوب غرب بردسکن , سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 178. احمد حسینخانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات کانه¬سازی و سیالات درگیر در کانسار رگه¬ای منطقه جنوب باختری سرخ¬کوه، بلوک لوت , سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 179. محمدعلی جزی خرزوقی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بررسی تاثیرات کانی‌سازی بر سنگ میزبان کربناته کانسار نوع دره می‌سی‌سی‌پی سرب-(نقره) نخلک، اصفهان , دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 180. زهرا کریمی سعیدابادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی , زمین شناسی،کانی سازی و آلتراسیون درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال-غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی , دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 181. محمدعلی جزی خرزوقی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , کاربرد ایزوتوپ پایدار گوگرد در تعیین ژنز کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان , دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپهای پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 182. توران رمضانی اب بخش , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی مس حاتم آباد، شمال شرق قائن، استان خراسان¬جنوبی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 183. توران رمضانی اب بخش , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , مطالعات کانی سازی و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی( IP-RS ) در محدوده اکتشافی حاتم آباد، استان خراسان جنوبی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 184. سیده راضیه حسینی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی زیرسطحی منطقه اکتشافی طلاپورفیری تنورجه، شمال شرق کاشمر , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 185. سعید شعبانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات کانی شناختی و ژئوشیمیایی در کانسار آهن دلکن، استان خراسان رضوی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 186. ملیحه گلستانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , زمین‌شناسی، آلتراسیون، کانی‌سازی و ژئوشیمی کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 187. زهرا کریمی سعیدابادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی , تفسیر مطالعات IP/RS و بررسی های چاه نگاری درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 188. زهرا کریمی سعیدابادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی , معرفی پتانسیل های اقتصادی منطقه اکتشافی نیگنان واقع در شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 189. احمد حسینخانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , میانبارهای سیال مرتبط با دگرسانی کوارتز-سرسیت-پیریت در منطقه جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 190. احمد حسینخانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , پردازش تصاویر ETM+ به منظور شناخت دگرسانی در منطقه جنوب‌باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 191. علیرضا غیاثوند , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی , سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی محدوده اکتشافی فیروزه نیشابور , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 192. پیام روحبخش ایرادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مقایسه پردازش داده های ماهواره ای و مطالعات صحرایی در کانی شناسی زون های دگرسانی کانسار طلا- مس کوه زر، دامغان , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 193. سمانه نادرمزرجی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , دگرسانی، کانی سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند) , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 194. عباس اعتمادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بررسی دگرسانی و کانی سازی در محدوده اکتشافی همچ (جنوب غرب بیرجند) , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 195. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در کانسار شورک، شرق ایران , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 196. سیده راضیه حسینی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات کانی¬سازی ومیکروترمومتری منطقه اکتشافی طلا پورفیری تنورجه، شمال¬شرق کاشمر , سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 197. ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده‌های گرانیتوئیدی شرق بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی , سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 198. منیر صبوری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , مطالعات کانی¬شناختی و شیمی‌ کانی‌های گالن و اسفالریت¬ درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان , نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 199. منیر صبوری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , کانی¬سازی، آلتراسیون و مطالعه سیالات درگیر درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان , نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 200. عباس اعتمادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , اکتشافات ژئوشیمیایی ثانویه (رسوب آبراهه¬ای) و معرفی مناطق احتمالی کانه‌زاییدر منطقه هَمِچ، جنوب¬غرب بیرجند , نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 201. عباس اعتمادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی غرب کوه شاه، جنوب غرب بیرجند , نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 202. سمانه نادرمزرجی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بررسی زمین شیمی واحدهای آتشفشانی در منطقه شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند) , نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 203. مهدی قربانی ده نوی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , زمین¬شناسی و کانی¬شناسی رگه¬های کانه¬دارِ کانسارهای سرب و روی با میزبان کربناته منطقه روچون- مزار(جنوب بافت، استان کرمان) , نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 204. افسانه جعفری , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , آزاده ملکزاده شفارودی , مینغوا رن , بررسی ترکیب شیمیایی کلریت در زون‌های کانی‌سازی و سنگ‌های دگرگونی معدن سنگ آهن گل‌گهر (شماره 1)، سیرجان، کرمان , نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹